Thursday, 9 June 2011

Các khả năng (Wisława Szymborska)

Thái Linh dịch

Tôi thích điện ảnh.
Tôi thích mèo.
Tôi thích những cây sồi bên sông Varta.
Tôi thích Dickens hơn Dostoyevsky.
Tôi thích mình yêu mọi người
hơn thích mình yêu nhân loại.
Tôi thích phòng sẵn kim chỉ.
Tôi thích màu xanh lá cây.
Tôi thích không khẳng định rằng
mọi điều đều do lý trí.
Tôi thích những ngoại lệ.
Tôi thích ra khỏi nhà sớm hơn.
Tôi thích chuyện trò với bác sỹ
về điều gì đó khác.
Tôi thích những hình minh họa cũ xưa.
Tôi thích sự nực cười của việc làm thơ
hơn sự nực cười vì không viết chúng.
Tôi thích những nhà đạo đức
chẳng hứa hẹn với tôi điều gì.
Tôi thích những dịp kỷ niệm tình yêu không tròn tháng tròn năm
càng thích hơn nếu hàng ngày kỷ niệm.
Tôi thích lòng tốt khôn ngoan hơn cả tin quá mức.
Tôi thích trái đất mặc thường phục.
Tôi thích những đất nước bị đánh bại hơn các quốc gia xâm lăng.
Tôi thích khi tán thành vẫn có ý kiến riêng.
Tôi thích địa ngục của hỗn loạn hơn địa ngục của trật tự.
Tôi thích truyện cổ Grim hơn trang đầu báo chí.
Tôi thích lá không có hoa hơn những bông hoa không có lá.
Tôi thích chó không bị tỉa đuôi.
Tôi thích những đôi mắt sáng màu, vì màu sẫm mắt tôi.
Tôi thích các ngăn kéo.
Tôi thích nhiều thứ chưa kể ra đây
hơn nhiều thứ ở đây cũng còn chưa kể.
Tôi thích những con số không thoải mái tự do
hơn những số không xếp hàng sau một con số.
Tôi thích thời gian của côn trùng hơn thời gian của các vì sao.
Tôi thích nói “trộm vía”.
Tôi thích không hỏi “khi nào” hay “còn bao lâu nữa”.
Tôi thích cân nhắc ngay cả khả năng:
rằng sự sống có lý riêng của nó.

No comments: