Tuesday, 8 December 2015

Bím tóc (Tadeusz Różewicz)


Thái Linh dịch

Khi tất cả phụ nữ được đưa đến
đã bị cạo đầu hết
bốn công nhân dùng chổi
làm bằng cây đoạn để quét
và gom tóc

Dưới các tấm kính sạch bóng
là tóc cứng quèo của những người bị ngạt chết
trong lò hơi
trong tóc ấy có những chiếc trâm
và những chiếc lược ngà

Những mái tóc không được ánh sáng thấu qua
không bay tung trong gió
không có bàn tay nào vuốt nữa
không chạm mưa hay những đôi môi

Trong thùng lớn rối bời
những mớ tóc khô
của những người chết vì hơi ngạt
và bím tóc xám
cái đuôi chuột bé xíu thắt nơ
mà ở trường các cậu bé hư
vẫn giật.

(bài thơ được tác giả viết năm 1948 sau khi thăm bảo tàng Auschwitz)