Tuesday, 31 January 2012

Cô bé con kéo tấm khăn trải bàn (Wisława Szymborska)

Thái Linh dịch


Em đã hơn một năm trong thế giới này,
nhưng mọi thứ trong thế giới này còn chưa được xem xét hết
và chưa trong tầm kiểm soát.

Bây giờ cần thử nghiệm các đồ vật
không thể tự chuyển động.

Cần phải giúp đỡ chúng
phải đẩy, phải xê,
lấy ra và mang đi.

Không phải thứ nào cũng muốn như thế,
ví dụ bàn, tủ đứng, các bức tường ngoan cố, tủ búp phê.

Nhưng tấm khăn trên cái bàn bướng bỉnh kia
- nếu túm chặt được vào mép -
thì tỏ vẻ muốn đi.

Trên khăn trải bàn nào đĩa, nào li,
bình đựng sữa, bát, thìa,
rung rinh lên vì thích.

Thật tò mò muốn biết,
chúng sẽ chọn chuyển động nào
khi ra đến mép:
lang thang trên trần nhà?
bay quanh bóng đèn?
nhảy lên bệ cửa sổ, rồi tót lên cây?

Ông Newton còn chưa can dự gì vào đây.
Thây kệ ông ấy từ trên trời vẫy tay nhìn xuống.

Cuộc thử nghiệm này cần phải được thực hiện.
Và sẽ được thực hiện.

No comments: