Wednesday, 10 June 2015

Có thể tất cả những điều này (Wisława Szymborska)

(Thái Linh dịch)

Có thể tất cả những điều này
đang xảy ra trong phòng thí nghiệm?
Dưới một ngọn đèn ban ngày
và tỉ tỉ ngọn đèn đêm?

Có thể chúng ta là thế hệ thử nghiệm?
Bị đổ từ ống này sang ống khác,
bị xóc lắc trong bình,
bị quan sát bởi cái gì đó hơn cả con mắt,
từng người
cuối cùng sẽ bị lấy nhíp gắp?

Có thể khác:
không có bất cứ can thiệp nào?
Các thay đổi tự diễn ra
theo kế hoạch?
Kim đồ thị vẽ chậm chạp
những đường dích dắc định trước?

Có thể cho đến giờ chúng ta chẳng có gì thú vị?
Màn hình kiểm tra thỉnh thoảng mới bật lên?
Chỉ khi có chiến tranh và là chiến tranh to,
có một số cuộc nổi dậy trên trái đất,
hay những chuyến di cư lớn từ điểm A sang B?

Có thể ngược lại:
Ở đó người ta chỉ thưởng thức từng hồi?
Và đây, một cô bé trên màn hình
đang đơm cúc vào tay áo.
Máy cảm ứng kêu inh ỏi
các nhân viên chạy vào.
Ồ, sinh vật nhỏ này là sao,
có một trái tim bên trong đang đập!
Thật duyên dáng nghiêm cẩn
khi xâu kim!
Ai đó phấn chấn la lên:
„Báo với Sếp ngay,
để ông ấy đến xem tận mắt!”


Nguyên tác:

Może to wszystko

Może to wszystko 
dzieje się w laboratorium? 
Pod jedną lampą w dzień 
i miliardami w nocy? 

Może jesteśmy pokolenia próbne? 
Przesypywani z naczynia w naczynie, 
potrząsani w retortach, 
obserwowani czymś więcej niż okiem, 
każdy z osobna 
brany na koniec w szczypczyki? 

Może inaczej: 
żadnych interwencji? 
Zmiany zachodzą same 
zgodnie z planem? 
Igła wykresu rysuje pomału 
przewidziane zygzaki? 

Może jak dotąd nic w nas ciekawego? 
Monitory kontrolne włączane są rzadko? 
Tylko gdy wojna i to raczej duża, 
niektóre wzloty ponad grudkę Ziemi, 
czy pokaźne wędrówki z punktu A do B? 

Może przeciwnie: 
gustują tam wyłącznie w epizodach? 
Oto mała dziewczynka na wielkim ekranie 
przyszywa sobie guzik do rękawa. 

Czujniki pogwizdują, 
personel się zbiega. 
Ach cóż to za istotka 
z bijącym w środku serduszkiem! 
Jaka wdzięczna powaga 
w przewlekaniu nitki! 
Ktoś woła w uniesieniu: 
Zawiadomić Szefa, 
niech przyjdzie i sam popatrzy!