Sunday, 30 August 2009

Multicultural Warsaw Street Party, 30.8.2009

Photo by Thai Linh

2 comments:

marcus said...

Chú Tễu nhìn hay ghê

Anonymous said...

So hot, so cool, chú Tễu cũng sexy.

Chị ơi, quên mất không trả lời câu hỏi từ hôm nọ của chị, em vào Sài Gòn thôi. Hihi :)