Thursday, 14 February 2013

Yêu và mất (Leopold Staff)


Thái Linh dịch


Yêu và mất, khát khao và hối tiếc,
Ngã đớn đau và lại gượng đứng lên,
Hét vào nhớ thương „cút đi!”, rồi khẩn cầu „xin dẫn lối!”
Là thế đó cuộc đời: nhẹ bẫng, sao khôn kham....

Vì một viên ngọc thôi, băng qua sa mạc mênh mang
Vì một hạt châu trầm mình đáy bể
Chỉ để lại sau mình lặng lẽ
dấu vết trên cát mềm, những vòng sóng vương loang.


1 comment:

công ty bảo vệ said...

Tâm hồn nghệ sỹ quá, yêu là không tính đến được và mất ở đây ^^