Sunday, 17 February 2013

Lý thuyết đại cương về không-làm-vườn (Leszek Kołakowski)

Thái Linh dịch


Những người ghét làm vườn cần có lý thuyết. Không-làm-vườn thiếu lý thuyết là cách sống nông cạn và không xứng đáng.
Lý thuyết cần phải khoa học và thuyết phục. Tuy nhiên, đối với những người khác nhau thì các lý thuyết khoa học và thuyết phục cũng khác nhau. Bởi vậy ta cần có nhiều lý thuyết.
Một khả năng lựa chọn thay thế cho không-làm-vườn-thiếu-lý-thuyết là làm-vườn. Nhưng có lý thuyết thì dễ dàng hơn làm vườn thực sự nhiều.

Lý thuyết Mác-xít
Các nhà tư bản gắng sức làm suy đồi trí tuệ của quần chúng lao động và đầu độc họ bằng những „giá trị” phản động của mình. Chúng muốn „thuyết phục” giai cấp công nhân rằng làm vườn là một „thú vui” lớn lao, qua đó khiến họ có việc gì đó để làm trong thời gian rỗi việc,và cản trở họ tiến hành cách mạng vô sản. Hơn thế, các nhà tư bản còn muốn thuyết phục giai cấp công nhân rằng khi có mảnh đất cắm dùi của mình, họ đã trở thành „chủ sở hữu” chứ không còn là người làm thuê, và như vậy lôi kéo họ về phe hữu sản trong cuộc đấu tranh giai cấp. Do đó, làm vườn là tham gia vào mưu đồ lớn lao nhằm mục đích lừa mị nhân dân về tư tưởng. Đừng làm vườn! Q.E.D.

Lý thuyết phân tâm học
Yêu thích vườn tược là tính cách đặc trưng Anh. Dễ hiểu được vì sao lại như vậy. Anh là quốc gia đầu tiên của cách mạng công nghiệp.
Cách mạng công nghiệp giết chết môi trường tự nhiên. Tự nhiên là biểu tượng của Người Mẹ. Giết chết Tự nhiên, người Anh đã phạm tội giết mẹ. Họ bị cảm giác tội lỗi truy đuổi một cách vô thức, họ muốn chuộc tội ác của mình qua việc chăm sóc mảnh vườn giả tự nhiên nhỏ bé của mình và tôn kính nó. Làm vườn là tham gia vào trò tự lừa đảo vĩ đại, khiến một chuyện hoang đường trẻ con trở nên bất diệt. Không được phép làm vườn! Q.E.D.

Lý thuyết hiện sinh
Con người làm vườn nhằm mục đích nhân hóa tự nhiên, khai hóa nó. Đây thực là một cố gắng vô ích và tuyệt vọng để biến đổi tồn-tại-trong-bản-thân thành tồn-tại-cho-bản-thân. Đó không chỉ là điều bất khả một cách bản thể học. Đó là cuộc trốn chạy khỏi thực tại, tự huyễn và vô đạo đức, bởi không thể xóa bỏ sự khác biệt giữa tồn-tại-trong-bản-thân và tồn-tại-cho-bản-thân. Làm vườn hay tưởng tượng rằng có thể „nhân hóa” Tự nhiên là cố gắng xóa đi sự khác biệt này và phủ nhận một cách vô vọng tình trạng bản thể bất khả tối giản của mình. Làm vườn là sai! Q.E.D.

Lý thuyết cấu trúc luận
Ở các xã hội nguyên thủy cuộc sống con người bị phân chia giữa cặp đối kháng: công việc / thời gian rảnh, tương ứng với nó là sự phân biệt đồng ruộng / nhà. Con người làm việc ngoài đồng ruộng và nghỉ ngơi ở nhà. Trong các xã hội hiện đại trục đối kháng này bị đảo ngược: con người làm việc trong nhà (nhà máy, công sở) và sử dụng thời gian rảnh rỗi ở ngoài không gian mở (vườn, công viên, rừng, sông v.v.) Sự phân biệt này là chìa khóa trong việc duy trì cấu trúc khái niệm mà theo đó con người tổ chức cuộc sống của mình. Làm vườn là đem lại rối loạn cho việc phân biệt giữa nhà và đồng ruộng, giữa thời gian rảnh rỗi và công việc; có nghĩa là làm mập mờ, thậm chí phá hủy cấu trúc đối kháng vốn là điều kiện tư duy. Làm vườn là lỗi! Q.E.D.

Triết học phân tích
Mặc dù rất nhiều nỗ lực vẫn không thể xây dựng được một định nghĩa thỏa mãn về vườn và làm vườn; mọi định nghĩa hiện tồn đều để lại những khoảng rộng lớn không chắc chắn về việc những hiện tượng nào thuộc về phạm vi nào. Đơn giản là chúng ta không biết vườn và làm vườn chính xác là gì. Việc sử dụng các khái niệm này, do đó, là vô trách nhiệm về tri thức, làm vườn thực sự – càng vô trách nhiệm hơn. Bạn không được làm vườn! Q.E.D.


No comments: