Tuesday, 27 December 2011

Muôn sự ngẫu nhiên (Wisława Szymborska)

Thái Linh dịch

Đã có thể xảy ra.
Đã phải xảy ra.
Đã xảy ra sớm hơn. Muộn hơn.
Gần hơn. Xa hơn.
Đã xảy ra, nhưng không phải với anh.

Anh đã thoát, vì là kẻ đầu tiên
Anh đã thoát, vì là người sau cuối
Vì anh có một mình. Vì có mọi người.
Vì bên trái. Vì bên phải.
Vì mưa rơi. Vì bóng xoải.
Vì trời nắng tưng bừng.

May mà ở đó là rừng.
May mà không có cây.
May mà có cái xà, phanh, móc, đường ray,
rầm cửa, khúc quanh, một li, một giây.
May mà sợi rơm trôi theo dòng nước.

Bởi vậy, vì rằng, tuy nhiên, bất chấp.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tay, nếu chân,
chỉ cách sự ngẫu nhiên
một bước, một sợi tóc?

Vậy là anh đấy ư? Anh vừa đến thẳng đây từ phút giây vượt thoát?
Chiếc lưới thủng một mắt thôi, và anh đã lọt qua?
Em không hết bàng hoàng, không thể thốt ra.
Anh hãy nghe xem,
trái tim anh đang đập nhanh trong em rộn rã.

No comments: