Friday, 3 October 2014

Hồng Kông

Dải nơ vàng cho em
Dải nơ vàng cho tôi
Dải nơ vàng cho mỗi người
Như ánh nắng bừng lên trên ngực
Như tia sáng kiên trinh trong mắt
Như khát vọng có bao giờ khác!
Rạng rỡ sắc vàng thanh khiết
Như tuổi trẻ như niềm tin
Như những ngọn nến thắp lên
an nhiên sưởi ấm
bằng tất cả tinh khôi.

Dải nơ vàng cho em
Dải nơ vàng cho tôi
Dải nơ vàng cho mỗi người.

(Thái Linh, 10.2014)