Saturday, 14 February 2009

Chúng ta biết quá nhiều về tình yêu

Chúng ta biết quá nhiều về tình yêu

Về adrenaline và các hóc môn

Các quá trình hóa học

Về số lượng vi trùng trong mỗi nụ hôn

Về khoảng cách an toàn

Về não đàn bà và não đàn ông...


Chúng ta biết quá nhiều về tình yêu,

Nhưng chúng ta gần như không biết gì

Về TÌNH YÊU.

(20.10.2008)

No comments: