Wednesday, 25 December 2013

self-portrait

acrylic & ink on paper, 50x70 cm, 2013

2 comments:

bin Cu said...

chị Thai Linh giải nghĩa jup e bức họa trên với. Trườu tượng quá!
thẩm mỹ hàn quốc

Anh Nguyễn said...

haha hay! sáng tạo!
hạt hạnh nhân