Saturday, 13 December 2008

Mi thứ mùa Noel


Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn
Tinh khôi như tuyết đầu mùa
Thương một niềm tin trắng buốt
Đêm Thánh Vô Cùng năm xưa

Niềm tin như bông tuyết nhỏ
Tan ra trong ánh mặt trời
Còn lại trên tay nhức nhối
Một vùng bỏng tấy hồng tươi...

Thái Linh

No comments: