Friday, 3 February 2012

Diễm phúc lớn lao (Wisława Szymborska)

Thái Linh dịch

Không biết rõ
mình đang sống trong thế giới nào -
đó thật là diễm phúc lớn lao.

Nếu không, chắc ta phải tồn tại rất lâu,
lâu hơn đứt
thế giới đang tồn tại.

Chắc sẽ phải
biết các thế giới khác,
dẫu chỉ để so bì.

Phải bứt khỏi tấm thân vốn chẳng thạo điều gì
ngoài việc hạn chế, cản ngăn
và gây khó dễ.

Hẳn ta sẽ -
vì lợi ích của các nghiên cứu thăm dò,
để bức tranh thêm phần sáng tỏ,
để những kết luận cuối cùng được rõ -
phải vượt lên thời gian,
nơi tất cả đều quay cuồng, hối hả.

Từ viễn cảnh này,
xin hãy mãi giã từ vĩnh biệt
những nhỏ nhoi chi tiết,
những tỉ mỉ tóc tơ.

Việc tính ngày trong tuần sẽ có vẻ như
một việc làm vô nghĩa,
chuyện bỏ thư vào thùng
là trò hề thời trẻ dại ngẩn ngơ.

Và dòng chữ „Không dẫm chân lên cỏ“
có vẻ là dòng chữ điên rồ.


No comments: