Monday, 6 February 2012

Nói với bài thơ của mình - thi phẩm chưa xuất bản của Wisława Szymborska(*)


Thái Linh dịch


Trong trường hợp tốt nhất
bài thơ của ta ơi, em sẽ được đọc kỹ càng
được nhớ và được luận bàn.

Trường hợp tệ hơn
thì chỉ được đọc qua.

Khả năng thứ ba -
Em thực sự đã được viết ra
nhưng lát sau bị quẳng vào thùng rác.

Em còn có thể dùng một lối thoát khác -
vừa biến mất khi chưa được viết nên,
vừa gừ gừ vui sướng tự kêu lên.

Nguyên tác:
Do własnego wiersza

W najlepszym razie
będziesz, mój wierszu, uważnie czytany,
komentowany i zapamiętany

W gorszym przypadku
tylko przeczytany.

Trzecia możliwość -
wprawdzie napisany,
ale po chwili wrzucony do kosza.

Masz jeszcze czwarte wyjście do wykorzystywania -
znikniesz nienapisany,
z zadowoleniem mrucząc coś do siebie.

(*) trong di cảo để lại, Szymborska có một số bài thơ chưa công bố, dự kiến sẽ được xuất bản trong năm nay. Bài thơ này là một trong số đó, được đăng trên nhật báo Gazeta Wyborcza ngày 2.2.2012, một ngày sau khi bà ra đi.


1 comment: