Monday, 1 June 2009

Ngày đầu tiên đi học
Ngày đầu tiên đi học
Hồi hộp biết bao nhiêu
Ba mẹ dặn dò nhiều
Nhớ làm sao cho hết!

Bàn tay ba nhẹ siết
Cho em thêm vững lòng,
Những người đi trên đường
Nhìn em cười khích lệ.

Trường mới sao to thế!
Bạn mới rõ là đông.
Em hớn hở vui mừng
Nhận ra vài bạn cũ.

Thôi đành – em tự nhủ
“Mình đã lớn thật rồi!”
Chẳng còn được rong chơi
Hôm nay em đi học.

Chắc là sẽ khó nhọc,
Chắc chẳng dễ dàng đâu...
Nhưng thôi, cũng không sao –
Em đã LÊN LỚP MỘT!

Thái Linh
(ngày Bonbon vào lớp một, 1.9.2008)

1 comment:

Anh said...

Sao không import các entry cũ ở 360 sang đây mà tính post lại từng cái à?